Orkestrar

Musikkårens Orkestrar

I nuläget finns det en aktiv orkester, Ungdomsorkestern. Under december byter ungdomsorkestern ut den blå uniformen och förvandlas till tomteorkestern. Det finns även en orkester som går under benämningen ”Old Boys and Girls”, dvs gamla ungdomar som inte glömt musikkåren – och som gärna vill träffas då och då för att spela musik tillsammans.