Old Boys and Girls

Old Boys and Girls

Vi är ett aktivt band bestående av gamla musikanter från musikkåren samt även andra musiker som fortfarande tycker det är roligt att spela. OBG brukar ha runt 5 spelningar per år, bl.a. på oktoberfest.

Vi söker aktivt efter nya medlemmar. Så är du gammal musiker från Växjöskolornas musikkår eller nyinflyttat till Växjö och vill gå med i en orkester är du mer än välkommen att höra av dig via mejl på info@vaxjoskolornasmusikkar.se.

Repetitionerna äger rum varannan torsdag kl 18.