Om VSM

Växjöskolornas musikkår, VSM

Växjöskolornas Musikkår startades 1945 av Bertil Ullbrandt och leddes sedan under många år av Carl Johan Bergmarker. Sedan dess har musikkåren paraderat på Växjös gator. Under vintern är VSM mest känd som Tomteorkestern. I VSMs ungdomsorkester finns ungdomar i åldrarna 11-25 år. VSM är en fristående musikkår som drivs av föräldrar och ungdomarna själva.

Alla som spelar i VSM har möjlighet att få orkesterundervisning på sitt instrument. Vi erbjuder orkesterundervisning i alla typer av blåsinstrument samt slagverk. Flera av våra orkestermedlemmar tar lektioner inom den kommunala musikskolan/kulturskolan men spelar i vår ungdomsorkester.

Ungdomsorkestern övar varje söndag på Fagrabäckskolan mellan 17.00-19.00. Du är välkommen att komma och lyssna om Du vill.

Varje år gör Ungdomsorkestern någon typ av resa, oftast besöker vi ett annat europeiskt land. Resan innehåller framförallt kulturella och musikaliska inslag men givetvis finns det även utrymme för nöjen och avkoppling.

VSM har en föräldraförening som arbetar mycket aktivt för ungdomarna. Medlemsavgiften går oavkortat till aktiviteter för ungdomarna.

E-postadress: info@vaxjoskolornasmusikkar.se
Organisationsnummer: 829502-0385
Bankgiro: 613-7715